Աշխատակիցներ

Արթուր Հարությունյան
Տնօրեն, բաժնետեր

Արթուր Հարությունյանը շուրջ 20 տարվա փորձառություն ունի հաշվապահական հաշվառման և խորհրդատվության բնագավառում ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական ոլորտներում: Նա ունի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի դասավանդման երկարամյա փորձառություն ՀՀ առաջատար բուհերում: 2002 թվականից հանդիսանում է Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի (ՀՀԱԱ) խորհրդի անդամ և Կրթության և որակավորման հանձնաժողովի նախագահ, իսկ 2014 թ.-ին ընտրվել է՝ որպես ՀՀԱԱ նախագահի տեղակալ:

Տնօրենների հայկական ինստիտուտի համահիմնադիր և խորհրդի անդամ է (2015-ից), իսկ 2017-ից` Փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգազման ազգային կենտրոնի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ: 2008 թ. նշանակվել է ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծված ՀՀ-ում Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ոլորտների բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ:

Ընդգրկված է եղել Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) և դրանց հետագա փոփոխությունների (2012-2013, 2019) պաշտոնական հայերեն թարգմանության գործընթացում՝ որպես ՖՀՄՍ-ների թարգմանության վերանայող հանձնախմբի փորձագետ, վերանայման հանձնախմբի ենթախմբի ղեկավար (2009): ՀՀ-ում ՖՀՄՍ-ները կիրառող, ինչպես նաև ՓՄԿ ՖՀՄՍ-ն կիրառող կազմակերպությունների համար հաշվային պլանների և դրանց կիրառման հրահանգների հեղինակն է (2011-2012):

Ակտիվորեն ներգրավված է եղել ՀՀ-ում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ոլորտների բարեփոխումներում 1998-2003 թթ.՝ որպես ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մեթոդաբանության վարչության պետ: Այդ պաշտոնում նա ձեռնամուխ է եղել ոլորտի բարեփոխումներին ու կարգավորմանն ուղղված հայեցակարգերի, կառավարության որոշումների, օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը, այդ թվում` հաշվապահական հաշվառման մասին, աուդիտորական գործունեության մասին, դրամարկղային գործառնությունների մասին ՀՀ օրենքների, դրանցից բխող կարգերի և կանոնակարգերի մշակմանը, ՀՀՄՍ-ների հիման վրա ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների մշակմանը, վերջիններիս հիման վրա նոր հաշվային պլանի և ֆինանսական հաշվետվությունների նոր ձևերի մշակմանը, ինչպես նաև մի շարք պետական ձեռնարկություններում նշված ստանդարտների և հաշվային պլանի փորձնական ներդրման գործընթացի կազմակերպմանն ու վերահսկմանը: Այդ տարիներին Արթուր Հարությունյանն ակտիվ դերակատարում է ունեցել հաշվապահների որակավորման գործընթացում` մշակելով որակավորման գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգերը, որակավորման ծրագիրն ու քննությունների հարցաշարերը: Նա ներգրավված է եղել նաև ՀՀ-ում աուդիտորական կազմակերպությունների լիցենզավորման գործընթացում` հանդիսանալով ՀՀ ՖԷՆ լիցենզավորման հանձնաժողովի նախագահ: 2006 թվականից «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ բաժնետեր է և տնօրենը: 

Նաիրի Ադամյան
Փոխտնօրեն, բաժնետեր

Նաիրի Ադամյանն ունի ավելի քան 15 տարվա փորձառություն հաշվապահության և խորհրդատվության բնագավառում: 2007 թվականին ընտրվել է Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ (2012 թվականին վերընտրվել և պաշտոնավարում է առ այսօր): Նա ունի ՀՀ էներգետիկայի, հանքարդյունաբերության, առևտրի և արտադրության ոլորտների կազմակերպություններին հաշվապահական և խորրհրդատվական ծառայությունների մատուցման հսկայական փորձ: Նաիրի Ադամյանն ունի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մասնագիտությամբ տնտեսագետի որակավորում և հանդիսանում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված աուդիտոր: Նաիրի Ադամյանն իր մասնագիտական խորը գիտելիքներով, փորձառությամբ և անձնական նվիրվածությամբ մեծ ներդրում ունի «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի հաշվապահական և խորհրդատվական նախագծերում: Նա մեծագույն հանձնառությամբ նպաստում է աուդիտի պատվերների օպտիմալ պլանավորմանը և արդյունավետության բարձրացմանը: Նաիրի Ադամյանի փորձառությունը տարածվում է նաև բիզնես խորհրդատվության, համալիր ուսումնասիրության և ֆինանսական հաշվառման ոլորտներում:

Անուշ
Անուշ Գրիգորյան
Որակի ապահովման մենեջեր

Անուշ Գրիգորյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին 2011 թ.-ին՝ որպես ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից նոր որակավորված աուդիտոր: Մինչ «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին միանալը Անուշն աուդիտի ոլորտում փորձառություն է ձեռք բերել աուդիտորական մեծ քառյակի ընկերությունում Մոսկվա քաղաքում, որից հետո նշանակվել «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ում՝ որպես աուդիտի մենեջեր:

Անուշ Գրիգորյանը ՖՀՄՍ-երի վերաբերյալ դասախոսություն է կարդում Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտոորների ասոցիացիայում (ՀՀԱԱ):

Անուշ Գրիգորյանը հաճախորդների պորտֆելի կառավարումը համատեղում է նաև անձնակազմի վերապատրաստման, առաջխաղացման և ուսուցանման, ինչպես նաև ընկերության որակի հսկողության համակարգի մշակման հետ:

Անուշ Գրիգորյանն Երդվյալ որակավորված հաշվապահների ասոցիացիայի (ACCA) անդամ է: Անուշը հանդիսանում է նաև ՆԱԻ և ՀՀԱԱ լիիրավ անդամ:

Արտակ Նահապետյան
Գործընկեր, Հաշվապահական ծառայությունների ղեկավար

Արտակ Նահապետյանը «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին է միացել 2004 թվականից և այդ ընթացքում կուտակել է հաշվապահական հաշվառման համակարգերի մշակման, ներդրման, վերականգնման ու վարման հսկայական փորձառություն: Նա խորապես տիրապետում է մետաղամշակման արտադրության, առևտրի, հանրային սննդի, շինարարության և կրթության ոլորտներում կառավարչական, ֆինանսական ու հարկային հաշվառումների նրբություններին:

Մինչև «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին միանալը, Արտակն աշխատել է «Հայկական Ծրագրեր» ընկերությունում՝ որպես «ՀԾ-հաշվապահական համակարգերի» սպասարկման բաժնի խորհրդատու:

Արտակը Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանում, Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոնում, Հաշվապահական միջազգային բիզնես կենտրոնում դասավանդել է «Հաշվապահական հաշվառումը համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ» առարկան:

2001 թ. ավարտել է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան` ստանալով տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան:

Արտակ Նահապետյանը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված աուդիտոր է: Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների (ՀՀԱԱ) լիիրավ անդամ է և անդամակցում է ՀՀԱԱ հարկային հարցերի մասնագիտական հանձնաժողովին:

Արևիկ
Արևիկ Հարությունյան
Աուդիտի մենեջեր

Արևիկ Հարությունյանն ունի 12 տարվա փորձառություն աուդիտի և հարակից բնագավառներում և միացել է Էյ-Էն Աուդիտ ՓԲԸ-ի թիմին 2020 թ. հունվարից՝ որպես աուդիտի մենեջեր։ Մինչ այդ նա իր աուդիտորական փորձը ձեռք է բերել մեծ քառյակի աուդիտորական կազմակերպություններում՝ աշխատելով Հայաստանի Հանրապետությունում, Ռւսաստանում, Վրաստանում, Մոնղոլիայում և Չեխիայի Հանրապետությունում: Արևիկը նաև մասնակցել է ներքին աուդիտի և հատուկ գործընթացների իրականացման աշխատանքներին: Արևիկ Հարությունյանը ACCA անդամ է և ունի ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված աուդիտորի որակավորման վկայական։ Նա գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարում բաժինը՝ ստանալով տնտեսագետիորակավորում։

Սյուզաննա Բիլյան
Ավագ հաշվապահ

Սյուզաննա Բիլյանը աշխատում է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի հարկային և խորհրդատվական ծառայությունների բաժնում 2012 թ. մայիսից:

Ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի (Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան) Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի Ազգային տնտեսագիտության բաժինը՝ մակրոէկոնոմիկա մասնագիտությամբ:

Սյուզաննա Բիլյանը մասնագիտացել է արտադրության և արտահանող ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման ոլորտում: Հաջողությամբ իրականացnւմ է մի շարք հաշվապահական հաշվառման համակարգերի ներդրման և կառուցման նախագծեր ՏՏ, շինարարական, գյուղատնեսական և այլ ոլորտներում:

Hakob V.
Հակոբ Վարդանյան
Հաշվապահական և հարկային ծառայությունների խորհրդատու

Հակոբ Վարդանյանը «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին է միացել 2017 թվականից: Աշխատում է թեթև արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության, առևտրի և ծառայությունների ոլորտներում:

Մինչ «Էյ-Էն Աուդիտ»-ին միանալը Հակոբն աշխատել է «Արտ-Լար» ֆինանսական և հաշվապահական ընկերությունում՝ որպես հաշվապահական խմբի ղեկավար: Մինչ այդ փորձառություն է ձեռք բերել նաև ՀՀ բանկային համակարգում: 

2007 թ. ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը՝ ստանալով տնտեսագետի որակավորում:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված հաշվապահ է և ՀՀԱԱ որակավորման ծրագրի մասնակից: 

Նա սահուն տիրապետում է ռուսերենին և ունի բավականաչափ աշխատանքային գիտելիքներ անգլերենով:

Գայանե Վարդանյան
Ավագ խորհրդատու

Գայանեն «Էյ-ԷՆ աուդիտ» ՓԲԸ թիմին 2020թ․-ի հունվարից՝ նախ որպես աուդիտոր, այնուհետև անցում է կատարել հաշվապահական և հարկային ծառայությունների բաժին: Ներկայումս նա ավագ խորհրդատու է այդ բաժնում և կոորդինացնում է ֆինանսական հատվածի կազմակերպություններին մատուցվող ծառայությունները: Նախքան «Էյ-ԷՆ աուդիտ» ՓԲԸ–ին միանալը,  Գայանեն կուտակել է զգալի մասնագիտական փորձ (ավելի քան 13 տարի) ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ իրական հատվածներում (որպես արժեթղթերով գործարքների գլխավորմասնագետ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում, որպես գլխավոր հաշվապահ «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ-ումև  «Պրիվատ Ինվեստ» ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերությունում, և որպես հաշվապահ «Ար և ԱրՔընսթրաքշն»  ՓԲԸ-ում)։

2005 թվականին Գայանեն ավարտել է Երևանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի Արժեթղթերիշուկայի կառավարում և վերլուծություն բաժինը։ Գայանեն նաև ունի Արդյունաբերական ճարտարագիտության և համակարգերի կառավարման մագիստրոսի աստիճան Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից:

Նա 2014 թվականից ACCA ուսանող է և մինչ օրս Հանձնել է F1-F9  մակարդակի քննությունները։ Նաստացել է ներդրումային ընկերությունների պահառուի և ներդրումային ֆոնդի պահառուի  Որակավորմանվկայականներ, ինչպես նաև  ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի, գլխավոր հաշվապահի, արժեթղթերի շուկայի դիլերի որակավորման վկայականներ ՀՀ ԿԲ կոմից։

 

There is no translation for "աուդիտ»" in English-Russian dictionaries
Aram M.
Արամ Մարտիրոսյան
Հաշվապահական և հարկային ծառայությունների խորհրդատու

Արամ Մարտիրոսյանը «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին է միացել 2011 թվականին՝ որպես հաշվապահահական և հարկային խորհրդատու՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ֆինանսներ և վարկ» մասնագիտությամբ  բակալավրի աստիճան ստանալուց հետո: Այդ պահից ի վեր, Արամը ձեռք է բերել նշանակալի փորձ ֆինանսական և կառավարչական հաշվապահության և ՀՀ հարկային օրենսդրության գծով գյուղատնտեսության, առևտրի, արտադրության և ծառայությունների տարբեր ոլորտներում: 2013 թվականին Արամը ստացել է «Հանրային ֆինանսներ» մագիստրոսի կոչում նույն համալսարանում: 

2015-2018 թվականներին Արամը շարունակել է իր մասնագիտական գործունեությունը Մոսկվայում՝ «Տաշիր Գրուպ»-ում որպես ֆինանսան վերլուծաբան՝ առնչվելով շինարարության, անշարժ գույքի կառավարման, հյուրանոցային և ռեստորանային ոլորտներին, ինչպես նաև առևտրի կենտրոնների գործունեությանը:

2018թ. դեկտեմբերին Արամը վերադարձել է ՀՀ և կրկին միացել «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի հաշվապահական թիմին: Արամը սահուն խոսում է ռուսերեն և ունի անգլերենով աշխատելու բավարար գիտելիքներ:

Արամը ներկայումս հանդիսանում է ՀՀԱԱ որակավորման ծրագրի մասնակից:

Հովսեփ Հովսեփյան
Ավագ հաշվապահ-խորհրդատու

Հովսեփը 2014թ. ապրիլից հոկտեմբեր ամիսներին Միավորված Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) «Երիտասարդների առաջխաղացման արահետ» զարգացման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային պրակտիկա է անցել «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ում և 2014 թ. հոկտեմբեր ամսից դարձել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի հարկային և խորհրդատվական ծառայությունների բաժնի աշխատակից:

2014թ. նա ավարտել է Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանը տնտեսագիտության բակալավրի աստիճանով՝ բիզնեսի կազմակերպում մասնագիտությամբ:

2016թ․ ավարտել է Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոնի մագիստրատուրան՝ ստանալով մագիստրոսի կոչում հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտությամբ:

Ավետիս Բադալյան
Աուդիտորի օգնական

Ավետիս Բադալյանը 2020 թվականի սեպտեմբերից աշխատանքի է ընդունվել «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ ընկերության Աուդիտի բաժնում՝ որպես աուդիտորի օգնական: 

Ավետիսը 2016թ.-ին գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանում ֆրանսիական Համալսարանի կառավարման ֆակուլտետը՝ ստանալով տնտեսագետի բակալավրի աստիճան: Այդ ընթացքում անցել է մեկամսյա պրակտիկա Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքում՝ «Արիան Սուդ» էքսպերտ հաշվապահների բյուրոյում: Այնուհետև շարունակել է ուսումը ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի «Հանրային ֆինանսների կառավարում» ֆակուլտետում և ստացել մագիստրոսի աստիճան: 
Աշխատանքային փորձառություն է ձեռք բերել 2017-2018թթ. «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ում որպես ավագ հաշվապահի օգնական (ունի հաշվապահություն վարելու փորձ փոքր և միջին ծավալի՝ տարբեր ոլորտների ընկերությունների համար), իսկ 2019-2020թթ. «Ասատրյանս» ՍՊԸ-ում որպես աուդիտորի օգնական՝ անելով աուդիտ հիմնադրամների, ՀԿ-ների, ՍՊԸ-ների, բաժնետիրական ընկերությունների, համայնքապետարանների, ՊՈԱԿ-ների և այլ հաստատությունների, ինչպես նաև հարակից ծառայություններ՝ գույքագրում, ֆինվերլուծություն և խորհրդատվություն Երևանում, մարզերում, ինչպես նաև Վրաստանի Հանրապետությունում:

Մարգարիտա Նահապետյան
Աուդիտոր-օգնական

Մարգարիտա Նահապետյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին 2015 թ.-ին՝ որպես աուդիտոր-օգնական: Մինչ «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին միանալը Մարգարիտան 2012-2014 թթ.-ի ընթացքում աշխատել է «Օրանժ ֆիթնես» ակումբի մարքեթինգի և ֆինանսների բաժնում: 2015թ.-ից հանդիսանում է ACCA ուսանող։

Մարգարիտա Նահապետյանն ավարտել է Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամը 2014 թ.-ին`ստանալով ֆինանսներ և վերահսկողություն մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան:

Մելորա Մեյրոյան
Գլխավոր հաշվապահ
Սոնա Ասլանյան
Գործավար-ռեֆերենտ
Վեհանուշ Մարդանյան
Հաշվապահի օգնական

Վեհանուշ Մարդանյանը միացել է Էյ-Էն Աուդիտ ՓԲԸ-ի թիմին 2019 թվականի հունիսից` որպես որպես հաշվապահի օգնական` հաշվապահական և հարկային ծառայությունների բաժնում:

Վեհանուշն ավարտել Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետը 2017թ․-ին` ստանալով տնտեսագիտության բակալավրի աստիճան: 2019թ. նույն համալսարանում ստացել է նաև մագիստրոսի աստիճան՝ հաշվապահական հաշվառում և հարկում մասնագիտացմամբ։

Ներկայումս Վեհանուշը ներգրավված է ֆինանսական և ներդրումային ոլորտների կազմակերպություններին հաշվապահական ծառայությունների մատուցման գործում:

Տիրուհի Դարբինյան
Աուդիտոր-օգնական

Տիրուհի Դարբինյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին 2015թ.-ին՝ որպես աուդիտորի օգնական: Իր 10-ամյա աշխատանքային փորձառնություն ընթացքում աշխատելով տարբեր բնագավառներում գործունեություն ծավալող ընկերություններում՝ Տիրուհին տիրապետում է արտադրության, կրթության, առևտրի ոլորտի հարկային, ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման կանոններին ու սկզբունքներին:
2006թ.-ին ավարտել է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան՝ ստանալով տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան:
Տիրուհի Դարբինյանը ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ինչպես նաև ՀՀԱԱ կողմից որակավորված աուդիտոր է և վերջինիս լիիրավ անդամ:

 

Քրիստինե Ղազարյան
Աուդիտոր օգնական

Քրիստինե Ղազարյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի թիմին 2016 թվականի սեպտեմբերից՝ որպես աուդիտորի օգնական։ Նախքան «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին միանալը նա աշխատել է «Բիզնես սեքյուրիթի» ՍՊԸ-ում՝ որպես հաշվապահ:

2016թ․ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետը՝ ստանալով կառավարման բակալավրի աստիճան։ Այնուհետև ընդունվել է Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրա՝ հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտությամբ:

2017թ. սեպտեմբերից հանդիսանում է ACCA ուսանող:

Պարույր Մարտիրոսյան
Հաշվապահ

Պարույր Մարտիրոսյանն աշխատում է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի հաշվապահական ծառայությունների բաժնում 2016թ․-ի փետրվարից:

2013թ. ավարտել է Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանը տնտեսագիտության բակալավրի աստիճանով՝ Ապահովագրական Գործ մասնագիտությամբ:

2013-2015թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում, որպես ժամկետային զինծառայող:

2017թ. Պարույրն ավարտել է Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոնի մագիստրատուրան՝ հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտությամբ:

Հարություն Մայիլյան
Հաշվապահ

Հարություն Մայիլյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի թիմին 2020թ. մարտից՝որպես հաշվապահ: Մինչև այդ նա ձեռք է բերել շուրջ երեք տարվա մասնագիտական փոձրառություն` հաշվապահական ծառայություններ մատուցող և շինարարական կազմալերպություններում (նաև որպես գնումների համակարգող):

Հարությունը 2018թ. ավարտել Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանը` հաշվապահական հաշվառման մասնագիտությամբ: 2020թ. ավարտել է նույն համալսարանի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ֆակուլտետի մագիստրատուրան՝ ստանալով մագիստորսի աստիճան:

Հարությունը մշտապես ձգտում է խորացնել և կատարելագործել մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները: 2019թ-ից մասնակցում է Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի որակավորման ծրագրին և հաջողությամբ հանձնել է «ֆինանսական հաշվառում» դասընթացի քննությունը:

Գրիգոր Ղազարյան
Աուդիտոր-օգնական

Գրիգոր Ղազարյանը 2019թ. ապրիլից աշխատանքային պրակտիկա է անցել «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ում, իսկ արդեն մեկ ամիս անց հիմնական աշխատանքի ընդունվել նույն ընկերության Աուդիտի բաժնում՝ որպես աուդիտոր-օգնական:

2013թ.-ին ընդունվել է Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ և 2019թ.-ին ստացել տնտեսագետի բակալավրի աստիճան։ Այժմ Գրիգորը սովորում է նույն համալսարանի մագիստրատուրայում՝ հաշվապահություն և աուդիտ մասնագիտացմամբ: 2019թ.-ին Գրիգորն ընդունվել է նաև ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիայի գործարար վարչարարության մագիստրատուրայի բաժին:

2015-2017թթ. ծառայել է ՀՀ ԶՈՒ-ում:

Անետա Սարխոշյան
Հաշվապահ-օգնական

Անետա Սարխոշյանը 2019թ. մայիսից աշխատանքային պրակտիկա է անցել «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ում, իսկ արդեն մեկ ամիս անց հիմնական աշխատանքի ընդունվել նույն ընկերության հաշվապահական ծառայությունների բաժնում՝ որպես հաշվապահ-օգնական:

2015թ. Անետան ընդունվել է Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ և 2019թ. ստացել տնտեսագիտության բակալավրի աստիճան։ Այժմ Անետան սովորում է նույն համալսարանի մագիստրատուրայում՝ հաշվապահություն և աուդիտ մասնագիտացմամբ:

Արամ Հովհաննիսյան
Հաշվապահ-օգնական

Արամ Հովհաննիսյանն աշխատում է «Էյ-Էն Աուդիտ ՓԲԸ-ի հաշվապահական և հարկային ծառայությունների բաժնում`2020թ.-ի փետրվարից:

Արամը 2016թ-ից ուսանում է Հյուսիսային Համալսարանի Ընդհանուր տնտեսագիտություն և կառավարում ֆակուլտետում: 2013-2016թթ. սովորել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քլեջում` հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտացմամբ:

2017-2019թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում որպես ժամկետային զինծառայող:

Տնօրեն, բաժնետեր
Փոխտնօրեն, բաժնետեր
Գործընկեր, Հաշվապահական ծառայությունների ղեկավար
Անուշ
Որակի ապահովման մենեջեր
Արևիկ
Աուդիտի մենեջեր
Ավագ հաշվապահ
Hakob V.
Հաշվապահական և հարկային ծառայությունների խորհրդատու
Ավագ խորհրդատու
Aram M.
Հաշվապահական և հարկային ծառայությունների խորհրդատու
Ավագ հաշվապահ-խորհրդատու
Աուդիտորի օգնական
Աուդիտոր-օգնական
Գլխավոր հաշվապահ
Գործավար-ռեֆերենտ
Հաշվապահի օգնական
Աուդիտոր-օգնական
Աուդիտոր օգնական
Աուդիտոր-օգնական
Հաշվապահ-օգնական
Հաշվապահ-օգնական