Հովհաննես Ղուլիջանյան

Հովհաննես Ղուլիջանյան
Հաշվապահի օգնական