Արևիկ Հակոբյան

Արևիկ Հակոբյան
Աուդիտոր-օգնական

Արևիկ Հակոբյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի թիմին 2022 թվականի մարտից՝ որպես աուդիտոր-օգնական։ Մինչ այդ, 2018 թ-ից որպես հաշվապահ աշխատել է «Արև Քնսթրաքշն» ՓԲԸ-ում։ 

Արևիկը 2020 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանի պետականի տնտեսագիտական համալսարանի «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» բաժինը՝ ստանալով տնտեսագետի որակավորում։ 2022թ. նույն համալսարանում ստացել է նաև մագիստրոսի աստիճան՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ճյուղերի) մասնագիտացմամբ։ 

Ներկայումս հանդիսանում է Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի որակավորման ծրագրի մասնակից և հաջողությամբ հանձնել է «Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ» և «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում» առարկաների քննությունները: