Քրիստինա Արամյան

Քրիստինա Արամյան
Հաշվապահ-օգնական

Քրիստինա Արամյանը 2020թ. նոյեմբերից հիմնական աշխատանքի է ընդունվել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ում հաշվապահական ծառայությունների բաժնում՝ որպես հաշվապահ-օգնական: 2015թ. Քրիստինան ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի «Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ և 2019թ. ստացել տնտեսագիտության բակալավրի աստիճան։ Ուսումն ավարտելուց հետո անցել է եռամսյա հաշվապահական դասընթաց Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն կրթական հիմնադրամում: