Աուդիտ և հավաստիացման ծառայություններ

Մենք աուդիտորական և հավաստիացման ծառայություններ ենք մատուցում Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր ոլորտների խոշոր և միջին կազմակերպություններին: Մենք հանձնառու ենք որակապես բարձր աուդիտորական ծառայությունների մատուցման համար, ինչին հասնում ենք տեխնիկապես զինված, անձնվեր և փորձառու թիմի շնորհիվ:

Մեր աուդիտի թիմը՝ հմուտ և գիտակ ղեկավարների առաջնորդությամբ, կարող է օգտակար լինել Ձեզ հետևյալ կերպ.

  • Աուդիտի և հավաստիացման ծառայությունների մատուցմամբ
  • Հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերող օրենսդրական պահանջների պարզաբանմամբ
  • Ներքին վերահսկողության և հաշվապահական հաշվառման համակարգերի թերությունների վերաբերյալ առաջարկությունների տրամադրմամբ

    Ինչ է Ձեզ առաջարկում «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ն

  • Արտաքին աուդիտ

  • Ներքին աուդիտ

  • Նախագծի աուդիտ

  • Հատուկ նշանակության աուդիտ

  • Այլ հավաստիացման ծառայություններ