Հարություն Մայիլյան

Հարություն Մայիլյան
Ավագ հաշվապահ

Հարություն Մայիլյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի թիմին 2020թ. մարտից՝որպես հաշվապահ: Մինչև այդ նա ձեռք է բերել շուրջ երեք տարվա մասնագիտական փոձրառություն` հաշվապահական ծառայություններ մատուցող և շինարարական կազմալերպություններում (նաև որպես գնումների համակարգող):

Հարությունը 2018թ. ավարտել Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանը` հաշվապահական հաշվառման մասնագիտությամբ: 2020թ. ավարտել է նույն համալսարանի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ֆակուլտետի մագիստրատուրան՝ ստանալով մագիստորսի աստիճան:

Հարությունը մշտապես ձգտում է խորացնել և կատարելագործել մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները: 2019թ-ից մասնակցում է Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի որակավորման ծրագրին և հաջողությամբ հանձնել է «Ֆինանսական հաշվառում» , «Ֆինանսական տեղեկատվություն կառավարման համար», «Իրավագիտության հիմունքներ», «ՀՀ հարկային օրենսդրություն» և «Ֆինանսական Կառավարում և վերահսկողություն» քննությունները: