Calculate linear

Հարգելի Այցելու,

Սույն էջը նախատեսված է վարկի գծով վճարումների ժամանակացույցը ստանալու համար` մայր գումարի ամսական հավասարաչափ մարումների դեպքում: Անհրաժեշտ է մուտքագրել վարկի գումարը, տարեկան տոկոսադրույքը և մայր գումարի ամսական մարման չափը, այնուհետև սեղմել «Հաշվել» հրամանը: