Calculate salary

Հարգելի Այցելու,

Սույն էջը նախատեսված է աշխատավարձի հաշվարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն ապահովելու նպատակով: Այսպես, ներմուծելով աշխատավարձի հաշվարկային մեծությունը, Դուք կստանաք դրանից պահվող հարկերի, նպատակաին սոցիալական վճարների, կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդին հատկացումների և վճարման ենթակա գումարին վերաբերող տեղեկատվական աղյուսակ: Կարող եք կատարել նաև հետհաշվարկ՝ մուտքագրելով վճարման ենթակա առձեռն գումարը ՝կստանաք աշխատավարձի հաշվարկային մեծությունը: Հաշվարկը կատարվում է 2015 թ. գործող ՀՀ օրենսդրության համաձայն։