ԱՐՄԻՆԵ ԱՍՈՅԱՆ

ԱՐՄԻՆԵ ԱՍՈՅԱՆ
Ավագ աուդիտոր

Արմինեն միացել է «Էյ-ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ-ի թիմին 2021թ․ մարտից՝ որպես ավագ աուդիտոր։ Նախքան դա, նա ավելի քան 5 տարի կուտակել է մասնագիտական փորձ ինչպես հայկական,այնպես էլ մեծ քառյակի աուդիտորական կազմակերպություններում։ Արմինեն ներգրավված է եղել խոշոր ֆինանսական և արդյունաբերական կազմակերպությունների աուդիտի իրականացման նախագծերում։

2016 թվականին նա գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանի պետականի տնտեսագիտական համալսարանի «Կառավարում» բաժինը՝ ստանալով տնտեսագետի որակավորում։ Արմինեննաև ունի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտության և կառավարման» մագիստրոսի աստիճան նույն համալսարանից (2018):

Նա& 2018 թվականից ACCA-ի ուսանող է և մինչ օրս հանձնել է է F1-F մակարդակի քննությունները։