ԱՐՄԻՆԵ ԱՍՈՅԱՆ

ԱՐՄԻՆԵ ԱՍՈՅԱՆ
Աուդիտի մենեջեր

Արմինեն միացել է «Էյ-ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ-ի թիմին 2021թ․ մարտից՝ որպես ավագ աուդիտոր։ Նախքան դա, նա ավելի քան 5 տարի կուտակել է մասնագիտական փորձ ինչպես հայկական,այնպես էլ մեծ քառյակի աուդիտորական կազմակերպություններում։ Արմինեն ներգրավված է եղել խոշոր ֆինանսական և արդյունաբերական կազմակերպությունների աուդիտի իրականացման նախագծերում։

2016 թվականին նա գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանի պետականի տնտեսագիտական համալսարանի «Կառավարում» բաժինը՝ ստանալով տնտեսագետի որակավորում։ Արմինեն նաև ունի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտության և կառավարման մագիստրոսի աստիճան նույն համալսարանից (2018):

2023 թ. ACCA-ի կողմից նրան շնորհվել է «Հաշվապահական հաշվառման և բիզնեսի» առաջնակարգ դիպլոմ։ Նույն թվականին Արմինեն ստացել է աուդիտորի որակավորում Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատից և անդամակցում է վերջինիս: