Շուշան Բաղդասարյան

Շուշան Բաղդասարյան
Ավագ հաշվապահ

Շուշան Բաղդասարյանը միացել է «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ի թիմին 2020 թվականի օգոստոսին՝ որպես մասնագետ` ֆինանսական և ներդրումային ոլորտների կազմակերպություններին հաշվապահական ծառայությունների մատուցման բաժնում։ Նախքան «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ-ին միանալը նա աշխատել է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Ֆինանսական և գործառնական դեպարտամենտում:

2015թ. ընդունվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական ֆակուլտետը և 2019թ. ավարտել է` ստանալով ֆինանսիստի բակալավրի աստիճան: Այնուհետև շարունկաել է ուսումը նույն համալսարանի բանկային գործունեության կազմակերպում մասնագիտության մագիստրատուրայում և 2021թ. ստացել մագիստրոսի աստիճան:

2022թ.-ից Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի որակավորման ծրագրի մասնակից է և հաջողությամբ հանձնել է «Իրավագիտության հիմքունքներ», «ՀՀ հարկային օրենսդրություն», « Ֆինանսական կառավարում» և «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում»  առարկաների քննությունները: