Ֆինանսական հատվածի մասնագետների համար ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական գործիքներ» թեմայով հեռավար դասընթաց

14/05/2020

Ֆինանսական հատվածի մասնագետների համար ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական գործիքներ» թեմայով երկար սպասված դասընթացների շարքը, COVID19-ով պայմանավորված մեկուսացման պայմաններում, «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ տնօրեն Արթուր Հարությունյանն անցկացնում է հեռավար եղանակով:  Դասընթացի ներկայացումները տեղադրված են «Օրենսդրական փոփոխություններ» բաժնում