ՓՈՓՈԽՎԵԼ Է «ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖՀՄՍ»-Ն