Գայանե Վարդանյան

Գայանե Վարդանյան
Ավագ խորհրդատու

Գայանեն «Էյ-ԷՆ աուդիտ» ՓԲԸ թիմին 2020թ․-ի հունվարից՝ նախ որպես աուդիտոր, այնուհետև անցում է կատարել հաշվապահական և հարկային ծառայությունների բաժին: Ներկայումս նա ավագ խորհրդատու է այդ բաժնում և կոորդինացնում է ֆինանսական հատվածի կազմակերպություններին մատուցվող ծառայությունները: Նախքան «Էյ-ԷՆ աուդիտ» ՓԲԸ–ին միանալը,  Գայանեն կուտակել է զգալի մասնագիտական փորձ (ավելի քան 13 տարի) ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ իրական հատվածներում (որպես արժեթղթերով գործարքների գլխավորմասնագետ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում, որպես գլխավոր հաշվապահ «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ-ումև  «Պրիվատ Ինվեստ» ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերությունում, և որպես հաշվապահ «Ար և ԱրՔընսթրաքշն»  ՓԲԸ-ում)։

2005 թվականին Գայանեն ավարտել է Երևանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի Արժեթղթերիշուկայի կառավարում և վերլուծություն բաժինը։ Գայանեն նաև ունի Արդյունաբերական ճարտարագիտության և համակարգերի կառավարման մագիստրոսի աստիճան Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից:

Նա 2014 թվականից ACCA ուսանող է և մինչ օրս Հանձնել է F1-F9  մակարդակի քննությունները։ Նաստացել է ներդրումային ընկերությունների պահառուի և ներդրումային ֆոնդի պահառուի  Որակավորմանվկայականներ, ինչպես նաև  ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի, գլխավոր հաշվապահի, արժեթղթերի շուկայի դիլերի որակավորման վկայականներ ՀՀ ԿԲ կոմից։

 

There is no translation for "աուդիտ»" in English-Russian dictionaries